Category: liza minnelli

Liza Minnelli 

Liza Minnelli from the 70s.

(via 70s Nostalgia)